Potts-Smith Dressing Forceps 18.0 cm

Potts-Smith Dressing Forceps 18.0 cm

SKU: 019-045 Category:
Description

Description

Potts-Smith Dressing Forceps 18.0 cm