Potts-Smith Tissue Forceps 17.5 cm

Potts-Smith Tissue Forceps 17.5 cm

SKU: 020-050 Category:
Description

Description

Potts-Smith Tissue Forceps 17.5 cm