Potts-Smith Tissue Forceps 25.0 cm

Potts-Smith Tissue Forceps 25.0 cm

SKU: 020-052 Category:
Description

Description

Potts-Smith Tissue Forceps 25.0 cm