Thomas-Allis Intestinal Tissue Forceps 20.0 cm

Thomas-Allis Intestinal Tissue Forceps 20.0 cm

SKU: 139-016 Category:

Thomas-Allis Intestinal Tissue Forceps 20.0 cm