Potts-Smith Dressing Forceps 21.0 cm

Potts-Smith Dressing Forceps 21.0 cm

SKU: 019-046 Category:
Description

Description

Potts-Smith Dressing Forceps 21.0 cm