Potts-Smith Dressing Forceps 25.0 cm

Potts-Smith Dressing Forceps 25.0 cm

SKU: 019-047 Category:
Description

Description

Potts-Smith Dressing Forceps 25.0 cm