Potts-Smith Tissue Forceps 21.0 cm

Potts-Smith Tissue Forceps 21.0 cm

SKU: 020-051 Category:
Description

Description

Potts-Smith Tissue Forceps 21.0 cm